ประวัติบริษัท

1999

2542- ก่อตั้งโรงงานอิเล็กโทรดกราไฟท์

1
2

2000

2000- ซื้อ 10 + กลุ่มเครื่องกล

2550

2007- เตาเผาวงแหวน 18 ห้องที่สร้างขึ้นใหม่

3
4

2014

2014- เตาเผากราไฟท์ 20000KVA LWG ที่สร้างขึ้นใหม่

2015

2014-ซื้อเครื่องจักรผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมใหม่

5
7

2016

2016-สร้างเตาเผาถ่าน 24 กระป๋อง

2017

2017- ใหม่ สร้างคลังสินค้าขนาดใหญ่อีกแห่งสำหรับอิเล็กโทรดกราไฟท์และ CPC

7
8

2018

2018- ผลิตภัณฑ์ของเรายินดีต้อนรับทั่วโลกโรงงานเหล็ก

2019

ปลายปี 2562 ซื้อเครื่องบดและอุปกรณ์คัดกรองที่ทันสมัย

9
10

2020

วันนี้เรามีประสบการณ์เพียงพอในการผลิตและจำหน่าย GE และสารเติมแต่งคาร์บอน